Rezultate proiecte finanţate din POCA


Analiza cadrului legislativ și instituțional pentru furnizarea serviciilor publice la nivelul administrației publice