Rezultate proiecte finanţate din POCA


Analiza cadrului legislativ și instituțional pentru furnizarea serviciilor publice la nivelul administrației publice


Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS

Metodologia de culegere şi analiză în mod unitar a datelor privind infrastructura şi serviciile sociale existente şi necesare 

Mai mult …