Rezultate proiecte finanţate din POCA

 


Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a implementat proiectul cu tema „EVALUAREA RISCURILOR DE DEZASTRE LA NIVEL NAȚIONAL (RO-RISK)”, SIPOCA 30.

Principalele rezultate sunt:

  1. Metodologia de evaluare unitară a riscurilor vizualizare aici: https://www.igsu.ro/index.php?pagina=analiza_riscuri
  2. Portalul GIS cu hărțile de risc aferente vizualizare aici: https://www.ro-risk.ro/SitePages/Pornire.aspx.

Analiza cadrului legislativ și instituțional pentru furnizarea serviciilor publice la nivelul administrației publice


Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS


Metodologia de culegere şi analiză în mod unitar a datelor privind infrastructura şi serviciile sociale existente şi necesare 

Mai mult … Municipiul Pitești – „Performanță în serviciile de administrație publică locală ale Municipiului Pitești” – cod SIPOCA 91/cod MySMIS 120652

Studiu privind percepția cetățenilor asupra calității și performanței serviciilor Primăriei Municipiului Pitești