Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA) este structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a (POCA) care se reunește pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a demarat, în noiembrie 2014, procesul de identificare și selecție a organizațiilor interesate din rândul partenerilor sociali, organismelor reprezentând societatea civilă, instituțiilor de învățământ superior acreditate, ca membri în CM POCA.

Mai multe detalii privind procesul de selecție va rugăm să consultați următoarea secțiune.

În data de 18 aprilie 2017, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și al ministrului delegat pentru fonduri europene a fost modificată componența Comitetului de monitorizare a POCA ce va avea în componența sa următoarele instituții:

A. Președinte (cu drept de vot) – viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene sau în lipsa acestuia, șeful Autorității de Management pentru POCA.

B. Membri (cu drept de vot) – lista nominală a membrilor CM poate fi consultată aici:

  1. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Europene Capacitate Administrativă: 1 reprezentant, la nivel de director general;
  2. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – Direcția Generală Programul Operațional Regional: 1 reprezentant;
  3. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană: 1 reprezentant;
  4. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – Direcția Generală Administrație Publică: 1 reprezentant;
  5. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare: 1 reprezentant;
  6. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Europene Capital Uman: 1 reprezentant;
  7. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Europene Competitivitate: 1 reprezentant;
  8. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – Direcția Generală Asistență Tehnică Programe Europene: 1 reprezentant;
  9. Agenția Națională a Funcționarilor Publici: 1 reprezentant;
  10. Curtea de Conturi – Autoritatea de audit: 1 reprezentant;
  11. Ministerul Finanțelor Publice – Autoritatea de Certificare şi Plată: 1 reprezentant;
  12. Ministerul Justiţiei: 1 reprezentant;
  13. Consiliul Superior al Magistraturii: 1 reprezentant;
  14. Ministerul Public: 1 reprezentant;
  15. Ministerul Finanţelor Publice: 1 reprezentant;
  16. Ministerul Muncii și Justiției Sociale: 1 reprezentant;
  17. Ministerul Sănătăţii: 1 reprezentant;
  18. Ministerul Educaţiei Naționale: 1 reprezentant;
  19. Ministerul Cercetării și Inovării: 1 reprezentant;
  20. Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social: 1 reprezentant;
  21. Ministerul Transporturilor: 1 reprezentant;
  22. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: 1 reprezentant;
  23. Ministerul Mediului: 1 reprezentant;
  24. Ministerul Apelor și Pădurilor: 1 reprezentant;
  25. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale: 1 reprezentant;
  26. Ministerul Afacerilor Interne: 1 reprezentant;
  27. Ministerul Economiei: 1 reprezentant;
  28. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat: 1 reprezentant;
  29. Ministerul Energiei: 1 reprezentant;
  30. Secretariatul General al Guvernului: 1 reprezentant;
  31. Agenția Națională de Integritate: 1 reprezentat;
  32. Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării:1 reprezentat;
  33. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități:1 reprezentant;
  34. Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați: 1 reprezentant;
  35. Academia Română: 1 reprezentant;
  36. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România: 1 reprezentant;
  37. Asociaţia Oraşelor din România: 1 reprezentant;
  38. Asociaţia Municipiilor din România: 1 reprezentant;
  39. Asociaţia Comunelor din România: 1 reprezentant;
  40. Federația Națională a GAL-urilor din România: 1 reprezentant;
  41. Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI „Delta Dunării”: 1 reprezentant;
  42. Consiliul Economic și Social: 1 reprezentant;
  43. Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX: 1 reprezentant;
  44. Asociația Pro Democrația: 1 reprezentant;
  45. Asociația ActiveWatch: 1 reprezentant;
  46. Asociația Institutul pentru Politici Publice (IPP): 1 reprezentant;
  47. Asociația Centrul pentru Politici Publice: 1 reprezentant;
  48. Asociația C4C – Communication For Community: 1 reprezentant;
  49. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile: 1 reprezentant;
  50. Fundația pentru o Societate deschisă (anterior Fundația Soros România): 1 reprezentant;
  51. Fundația Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe): 1 reprezentant;
  52. Academia de Studii Economice din București: 1 reprezentant;
  53. Universitatea din București: 1 reprezentant;
  54. Universitatea Transilvania din Brașov: 1 reprezentant.

C. Participanți cu titlu consultativ (fără drept de vot):

 1. Comisia Europeană.

D. Observatori (fără drept de vot):

 1. Institutul Național de Statistică – 1 reprezentant;
 2. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare – 1 reprezentant.