Comunicate de presă

 

 

14 noiembrie 2017

AM POCA a lansat apeluri de proiecte în valoare eligibilă totală de peste 527 milioane de euro!

Marți, 14 noiembrie 2017, a avut loc cea de-a şasea reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA), în cadrul căreia au fost prezentate aspecte legate de stadiul implementării Programului Operațional Capacitate Administrativă la data de 31 octombrie 2017, precum şi elemente ce țin de stadiul implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.

De asemenea, pe agenda reuniunii s-au regăsit și subiecte legate de stadiul implementării Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice, precum şi Strategia privind mai buna reglementare (SMBR).

În prezent, situaţia la nivelul POCA se prezintă astfel:
• Valoarea totală eligibilă lansată: 527,18 mil. euro;
• Rata de lansare: 80.08%;
• Valoare eligibilă contractată: 184,14 mil. euro;
• Rata de contractare la valoarea alocată programului: 25.54%;
• Plăți efectuate către beneficiari (FSE): 20,64 mil. euro;
• Cheltuieli certificate de ACP: 17,08 mil. euro;
• Cheltuieli rambursate de CE: 14,19 mil. euro.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă este o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a acestui program operaţional, și are în componența sa reprezentanți din ministere, instituții centrale, agenții și autorități naționale, fundații, asociații profesionale, ONG-uri și universități.

Informații despre program

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României. Programul sprijină autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale, de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiară a programului, din Fondul Social European, pentru perioada 2014-2020, este de 553,19 milioane de euro.

***


05 octombrie 2017

Organizarea celui de-al nouălea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


03 octombrie 2017

Organizarea celui de-al optulea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


29 septembrie 2017

Organizarea celui de-al șaptelea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


27 septembrie 2017

Organizarea celui de-al șaselea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


26 septembrie 2017

Organizarea celui de-al cincilea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


25 septembrie 2017

Organizarea celui de-al patrulea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


14 septembrie 2017

Organizarea celui de-al treilea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


12 septembrie 2017

Organizarea celui de-al doilea eveniment de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


11 septembrie 2017

Evenimentul privind etica și conflictul de interese pentru beneficiarii și potențialii beneficiari POCA

= anunțul de presă poate fi descărcat aici =

***


08 septembrie 2017

AM POCA a lansat seria evenimentelor de tip workshop privind implementarea proiectelor finanțate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =

***


17 august 2017

AM POCA lansează oficial apelul de proiecte nr. IP 9/2017 (MySMIS: POCA/131/2/3)
„Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar”

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =

***


10 august 2017

AM POCA lansează oficial cererea de proiecte nr. CP 5/2017 (MySMIS: POCA/130/2/2)
„Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale”

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =

***


10 august 2017

AM POCA lansează oficial cererea de proiecte nr. CP 1/2017 (MySMIS: POCA/125/2/2)
„Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =

***


10 august 2017

AM POCA lansează oficial cererea de proiecte nr. CP 1/2017 (MySMIS: POCA/126/2/2)
„Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată”

= comunicatul de presă poate fi descărcat aici =

***