No Image Avaliable

Ghidul solicitantului CP4/2017: Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul…
No Image Avaliable

CEREREA DE PROIECTE IP 8/2017

Joi, 4 mai 2017 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă  …

Informații utile

Legislație aplicabilă: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011  privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea…

Sesizări nereguli

Semnalările privind neregulile vor conţine obligatoriu date referitoare la identificarea programului, proiectului și/sau a beneficiarului. În acest sens, recomandăm utilizarea…
No Image Avaliable

Newsletter

Newsletter numărul   3 – pentru lectură click aici Newsletter numărul   2 – pentru lectură click aici Newsletter numărul   1 –…
No Image Avaliable

Comitet de monitorizare

Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA) este structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu…
No Image Avaliable

Scurtă prezentare

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții…
No Image Avaliable

Descriere IP/ CP

IP = cerere de proiecte non competitivă. În cadrul mecanismului non-competitiv solicitanții vor depune, într-o primă etapă, o idee de proiect (fișă…

Lista operațiunilor

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020,…

Anunț CTE

În atenţia solicitanților și potențialilor beneficiari ai Programului Operaţional Capacitate Administrativă referitor la prevederile H.G. nr. 941/2013 privind organizarea și…