• GHIDUL BENEFICIARULUI POCA vs. octombrie 2017

  Sinteza modificărilor (octombrie 2017) – click aici. Ghidul Beneficiarului POCA vs. octombrie 2017 – click aici. Anexe la Ghidul Beneficiarului POCA: Anexa 1    – Notificare; Anexa 2 …

 • A patra reuniune a CM POCA

  A patra reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM PO CA) a avut loc marți, 29 noiembrie 2016, la București. În cadrul…

 • Legislație națională

  O.U.G. nr. 40 din  23 septembrie 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 – click aici O.U.G. nr. 30 din 26 august 2015…

 • Legislaţie comunitară

  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI,  din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul…

 • Acord de parteneriat

  Acordul de parteneriat 2014RO16M8PA001.1.2 (engleză) – click aici ; rezumat acord parteneriat (română) – click aici

 • Testare publică MySMIS2014

  În perioada 8-18 martie 2016, Ministerul Fondurilor Europene a lansat în testare publică aplicația MySMIS2014, modulul ”Depunerea cererii de finanțare”, pentru familiarizarea potențialilor beneficiari cu modalitatea de lucru.…

Documente programatice POCA

No Image Avaliable

Întrebări frecvente pentru cererea de proiecte CP 3/2017

„Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție” 1.     Lista partenerilor eligibili pe CP3/2017 este exhaustivă sau orientativă? Atât lista solicitanților eligibili, cât și…

Anunțuri