• ????????????????????????????????????

  A treia reuniune a CM POCA 2014-2020

  La a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA), care a avut loc joi, 26 mai 2016 la București, au…

 • lege2

  Legislație națională

  O.U.G. nr. 40 din  23 septembrie 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 – click aici O.U.G. nr. 30 din 26 august 2015…

 • lege

  Legislaţie comunitară

  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI,  din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul…

 • docs

  Acord de parteneriat

  Acordul de parteneriat 2014RO16M8PA001.1.2 (engleză) – click aici ; rezumat acord parteneriat (română) – click aici

 • megaphone

  Testare publică MySMIS2014

  În perioada 8-18 martie 2016, Ministerul Fondurilor Europene a lansat în testare publică aplicația MySMIS2014, modulul ”Depunerea cererii de finanțare”, pentru familiarizarea potențialilor beneficiari cu modalitatea de lucru.…

Anunțuri